ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอาคารบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 กันยายน 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ฟุตบาท ทางเท้า ซอยบางพลีนครเหนือ ชุมชนพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 สิงหาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุงท่อระบายน้ำ/ฟุตบาท ทางเท้าซอยบางพลีนครเหนือ ชุมชนพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 สิงหาคม 2566
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 สิงหาคม 2566
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน 3 ลำ เ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอาคารบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)07 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์26 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองช่าง)24 กรกฎาคม 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กรกฎาคม 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือตักวัชพืชและเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กรกฎาคม 2566
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/256416 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอ LED Full Color Display Screen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)21 กันยายน 2563
ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 สิงหาคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 256620 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256620 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 256620 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 256520 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256520 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 256521 พฤศจิกายน 2565
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566)16 สิงหาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)25 เมษายน 2566
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 116 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113