ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด1
ฐานข้อมูลตลาดโบราณบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
01 สิงหาคม 2565

ตลาดโบราณบางพลี พ.ศ.๒๔๐๐,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

        ตลาดโบราณบางพลี เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่ง ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ยางประมาณ 500 เมตร หลังคามุงกระเบื้องรูปว่าว ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ติดกับวัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) มีอายุกว่า 160 ปี (สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ คนจีนมาตั้งถิ่นฐานที่บางพลี พ.ศ.๒๔๐๐) เหตุผลที่บางคนเรียกว่า ตลาดน้ำบางพลี สืบเนื่องจากเมื่อมีหมู่บ้านจัดสรรบางพลีนคร หมู่บ้านชลเทพ หมุ่บ้านนิลุบล ประชาชนมาอยู่ใหม่ เห็นตลาดริมน้ำ จึงเรียกว่า ตลาดน้ำบางพลี

        เรื่องราว วิถีชีวิต ความเป็นมาของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น มักถูกถ่ายทอดลงในสินค้า อาหารการกินที่จับจ่ายซื้อขายกันในตลาด การเยี่ยมชมตลาดจึงเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงกันระหว่างคนในชุมชนกับผู้มาเยือน อาณาบริเวณของตลาดยังมักบอกเล่าได้ถึงความเจริญเติบโตของชุมชนในอดีตที่ผ่านมาได้ดี

        ตลาดโบราณบางพลี ยังคงเป็นตลาดริมน้ำที่มีชีวิต ซ่อนตัวอยู่อย่างเรียบง่ายด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เนิบช้า วิถีเก่าทอดยาวไปพร้อมกับเรือนแถวไม้สองชั้น หลังคาปั้นหยาทางเดินบนพื้นไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ ภายใต้ร่มเงาของหลังคากระเบื้องว่าวแบบโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมของตลาดเรือนไม้ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยใน พ.ศ.2548 ตลาดโบราณบางพลีได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภท "ชุมชนพื้นถิ่น" คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมป์ พระราชทานรางวัลโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

04 มิถุนายน 2564

วัดบางพลีใหญ่กลาง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

        วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านละแวกบางพลี เรียกว่า วัดกลาง คงเป็นเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคาราม (วัดยายหนู) ซึ่งเป็นวัดร้างไปแล้ว เดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของนายช้างหมื่นราษฎร์ โดยนาย น้อย หมื่นราษฎร์ พี่ชายเป็นผู้สร้างขึ้นและได้ขนานนามวัดว่า "วัดน้อยปทุมคงคา" เพราะได้ขุดสระปลูกบัวหลวงไว้ด้วย ต่อมาเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า "วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม" และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น "วัดบางพลีใหญ่กลาง" โดยมิปรากฏแน่ชัดว่าเปลี่ยนใน สมัยเจ้าอาวาสรูปใด

        วัดบางพลีใหญ่กลาง ได้รับพระราชทาน วิสุคามสีมาเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ในด้านการศึกษาทางวัดจัดให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมตลอดมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ ให้ที่วัดสร้างโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา(โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง)และมัธยมศึกษา(โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง) ด้วยเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 8 รูป

        พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว กว้าง 3 วา 1 ศอก สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2521 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยพระครูพิสารวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางรูปปัจจุบัน แรงบันดาลใจในการสร้างพระนอนท่านเล่าว่า “จากประสบการณ์ที่อยู่ในสมณะเพศได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงเกิดความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างกุศล และให้ประชาชนมาทำบุญที่วัดมากๆเหมือนกับวัดอื่นๆ ที่เคยพบเห็น” พระนอนดังกล่าวนี้ ภายในมีห้องปฏิบัติกรรมฐาน มีภาพเขียนเป็นเรื่องราวเทวดานรก และเรือสำเภาหน้าวัดด้านริม คลองสำโรงและ มีอวัยวะภายใน โดยเฉพาะหัวใจจะบรรจุด้วยเพชรนิล จินดา น้ำพันจันทร์ และทองคำ ดันสื่อความหมายถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประชาชนมาปิดทองที่หัวใจพระนอนเปรียบเสมือนปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า

04 มิถุนายน 2564

วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) (วัดหลวงพ่อโต),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

      วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) หรือวัดหลวงพ่อโต เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง วัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม

      วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้อยู่ริมคลองสำโรง ห่างจากประตูน้ำ สำโรง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่

       ทางประวัติศาสตร์ พระนเรศวรทรงยาตรากองทัพ ขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา มาถึงตำบลหนึ่งไม่ปรากฏนาม ทางทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงตามตำรับพิชัยสงคราม เมื่อชนะสงครามแล้ว พระองค์ทรงกลับมาสร้างพลับพลานี้และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ต่อมา เรียกชื่อตามตำบลที่ทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงว่าตำบลบางพลี จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลี ต่อมามีพระองค์ใหญ่ คือหลวงพ่อโต มาประดิษฐานในอุโบสถ และมีวัดบางพลีใหญ่กลางอยู่ด้านนอก จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโต มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

04 มิถุนายน 2564

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

       ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลี เชิญทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบางพลี ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวบางพลี ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ "เรืองรุ่งทุ่งบางพลี วิถีแห่งศรัทธา" เข้าชมได้ทุกวัน จ-ศ. เวลา 08.30-16.30 น. และวัน ส-อา. เวลา 08.30-20.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลี และทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขอเชิญรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงของชมรมไลน์แดนซ์เทศบาลตำบลบางพลี และการแสดงวงดนตรี ตั้ังแต่เวลา 12.00-20.00 น.

04 มิถุนายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 103 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113