ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
09 พฤษภาคม 2565

รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่28 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2564 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านปลัดเทศบาลตำบลบางพลี เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

28 เมษายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565  โดยจัดหน่วยรถเคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขให้กับสุนัข และแมว ทุกบ้านทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ตั้งแต่วันที่  10-13  พฤษภาคม  2565
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 337 3086 ต่อ 28  ในวันและเวลาราชการ

26 เมษายน 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
20 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี จัดฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย  และลูกน้ำยุงลาย ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี จัดฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย และลูกน้ำยุงลาย ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 337 3086 ต่อ 28 ในวันและเวลาราชการ
28 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
24 มีนาคม 2565

เจอ แจก จบ ทางเลือกรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวเองที่บ้าน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
21 มีนาคม 2565

ประกาศรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี  เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี
01 กุมภาพันธ์ 2565

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
18 มกราคม 2565

วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
10 มกราคม 2565

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้สว่นราชการ เพื่อกำหนดและวางแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
07 มกราคม 2565

รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
03 พฤศจิกายน 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
12,441
ปีที่แล้ว
18,418
ทั้งหมด
33,423
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 72 42 1,433 2,721 12,441 18,418 33,423 18.205.176.39