ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
03 พฤศจิกายน 2564

การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า (งานบัตรประจำตัวประชาชน),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ การทำบัตรประชาชนของอำเภอบางพลี
อำเภอบางพลี จะปรับเปลี่ยนระบบการจองคิวรับบริการสำนักทะเบียนอำเภอบางพลี (งานบัตรประจำตัวประชาชน) โดยจะไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์เพราะเจ้าหน้าที่รับสายประชาชนที่มาติดต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับสายได้ทัน จึงขอประชาชนมารับบริการ ในแต่ละวัน ดังนี้
1.จองผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 30 คน https://q-online.bora.dopa.go.th/
2.การวอล์คอิน เข้ามารับบริการ จะเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลาศูนย์ 8.30 น. ณ ศาลาริมน้ำ จำนวน 100 คน
3.หากรับบัตรคิวไม่ทัน จะเปิดให้เลือกวันจองคิวโดยการเขียนจองคิวในสมุดที่จะจัดเตรียมไว้ให้ ณ ศาลาริมน้ำเฉพาะคนมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางพลี จำนวน 20 คิว
เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
จึงขอให้แจ้งประสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

26 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป .. เทศบาลตำบลบางพลี ขอเชิญชวนให้คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพลี ตามวันและเวลาราชการ เพื่อที่จะได้มีสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพลี โทร. 02-337-3086 ต่อ 31
12 ตุลาคม 2564

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ แบบยกถังคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563***
23 กันยายน 2564

พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนฯ ณ บริเวณซุ้มทางเข้าวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 17 กันยายน 256 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนฯ ณ บริเวณซุ้มทางเข้าวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง..

17 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 กันยายน 2564

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
28 สิงหาคม 2564

ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีน ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เทศบาลตำบลบางพลี (เข็มแรก) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน วัดบางพลีใหญ่กลาง …

#เว้นระยะห่าง
#ใส่แมสก์100เปอร์เซ็นต์
#ล้างมือบ่อยๆ
#ไม่ทานอาหารร่วมกัน
 อย่าลืม สังเกตอาการตัวเองกันด้วยนะคะ

เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 

28 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ออกกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองสำโรง บริเวณชุมชนประตูน้ำ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ออกกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองสำโรง บริเวณชุมชนประตูน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และปรับภูมิทัศน์ในคลองสำโรง
05 สิงหาคม 2564

จัดทำถุงยังชีพ และมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (3 สิงหาคม 2564 ) ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ช่วยกันจัดทำถุงยังชีพ และมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค โควิค-19

03 สิงหาคม 2564

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาล 5,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าแสงว่าง ถนนสุขาภิบาล
07 พฤษภาคม 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยา่าเชื้อในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยออกดำเนินการฉีดพ่นในที่สาธารณะในเขตเทศบาล และในชุมชนทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี
07 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยแรก ประจำปี  2564,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี
03 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลบางพลี โทร. 02 337 3086 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ
28 เมษายน 2564

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
**ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ได้แล้วที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี และจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดส่งทางไปรษณีย์ **แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางพลี...
17 มีนาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
545
เดือนที่แล้ว
2,991
ปีนี้
16,684
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
19,248
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 126 93 545 2,991 16,684 2,564 19,248 34.207.247.69