ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารนางภันฑิลา นิธิพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายภีมพล ฤกษ์พยัคฆ์
นักวิชาการศึกษา


ร.อ.ทรงศักดิ์ แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นางสาวยุพิน ภูสมนึก
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวภริตา สวัสดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ช่วยราชการกองการศึกษา)


นางสาววรกานต์ กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรพงศ์ นิกะดานนท์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวปรัศนี ดวงเงิน
ครู คศ.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี


นางกนิษฐา ถีเจริญ
ครู คศ.1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี


นางสิรินันท์ พลิคามิน
ครู คศ.2นายเอกรัฐ จงรักดี
ครู คศ.2นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์
ครู คศ.2


นางขวัญตา มีจันทร์
ครู คศ.1นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช
ครู คศ.1


นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม
ครู คศ.1


นางพัชราภรณ์ มาสกุล
ครู คศ.1


นางสาววิภาดา ขันทอง
ครู คศ.1นางเตือนใจ ประทุมไทย
ครู คศ.1


นางสาวมินตรา มาตย์เทพ
ครู คศ.1


นายกฤษดา ชาญชิตร
ครูผู้ช่วย


นายภูเบศร์ ลำดับพังค์
ผู้ช่วยครูนางสาวชิดชนก สุขสะอาด
ผู้ช่วยครู


นางสาวณกานดา ศรชัยญาติ
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุมาลี ขรรศร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพีชญา เขื่อนรัมย์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวธัญฐิภาลักษณ์ เทพศรี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสมพิศ ประกาศพิภาค
ครูอัตราจ้าง


นายพิสิทธิ์ ศรีวิลัย
ครูอัตราจ้าง


นางพิศมัย ประจงจัด
แม่ครัว


นางนาเดียร์ มิศกาชีพ
แม่ครัว


นางธัญพร บุญเจริญ
คนงาน


นางสาวกมลรัตน์ จรงูเหลือม
คนงาน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
12,441
ปีที่แล้ว
18,418
ทั้งหมด
33,423
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 71 42 1,433 2,721 12,441 18,418 33,423 18.205.176.39