ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


นายวงศธร สนธิโรจน์
ปลัดเทศบาลตำบลบางพลี

นายภานุวัฒน์ แวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเพชรรัตน์ ศรีนวล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอรุณ อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนพรดา พร้อมสันเทียะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางภันฑิลา นิธิพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสำราญ ถือแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,433
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
12,441
ปีที่แล้ว
18,418
ทั้งหมด
33,423
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 71 42 1,433 2,721 12,441 18,418 33,423 18.205.176.39