ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


นางวรินทร์ จงรักดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางพลี

นางสาวทิพย์สุณีย์ สกุลศิริภิรมย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางพลี
นายอภิกิตย์ แก้วน้ำค้าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางพลี

นายสมชาย เงาภู่ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี
นายสุรินทร์ หงษ์เส็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี
นายปรีชา โชติกาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี

นายพรรษพล มกพูลทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


นายธเนศ เลาหะจินดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


นายสมพร ศรีวิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


นายไตรศักดิ์ ศรีนอกนิติรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


นายปชาบดี ชมมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


นางนิตยา ภู่ก๋ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
545
เดือนที่แล้ว
2,991
ปีนี้
16,684
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
19,248
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 126 93 545 2,991 16,684 2,564 19,248 34.207.247.69