ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร1
เทศบาลตำบลบางพลี มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร ให้กับทางโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อใช้ในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงของการเปิดภาคเรียน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564 ) เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พยาบาลวิชาชีพฯ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร ให้กับทางโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อใช้ในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงของการเปิดภาคเรียน
08 ธันวาคม 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในที่สาธารณะ และในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในที่สาธารณะ และในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคโควิด-19

08 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่มอบถุงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ( ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนคงคาราม และชุมชนพัฒนา),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลบางพลี นำโดย ท่านดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่มอบถุงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ( ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนคงคาราม และชุมชนพัฒนา) ** ด้วยความห่วงใยสุขภาพของทุกท่าน เทศบาลตำบลบางพลี ขอมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อใช้ในการป้องกันดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้.. "เราจะสู้ไปด้วยกัน"
16 มิถุนายน 2564

โครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเชื้อในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี เพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยออกดำเนินการฉีดพ่นในที่สาธารณะในเขตเทศบาล และในชุมชนทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี

07 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
02 ธันวาคม 2563

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย ตลาดโบราณบางพลี" กิจกรรมฝึกอบรมการตลาด ให้กับผู้ประกอบการในตลาดโบราณบางพลี ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี โดยมีท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
28 สิงหาคม 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักรอุตสาหกรรม) รุ่นที่ 1-3 ณ อาคารศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ
26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบางพลี นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง ณ บริเวณสะพานคลองบางขวาง
03 กรกฎาคม 2563

ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบางพลี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางพลี และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางพลี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางพลี
26 มิถุนายน 2563

Big Cleanning Day ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
Big Cleanning Day ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบางพลี จัดดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
25 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

สภาเทศบาลตำบลบางพลี จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

16 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบางพลี จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อบางพลี โดยกิจกรรมการรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 จัดหน่วยรถเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของทุกท่านถึงที่บ้าน ทุกชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 337 3086 ต่อ 28 ในวันและเวลาราชการ
10 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรุ้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องดันตนเอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี
05 มีนาคม 2563

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนธารา ชุมนประสานสัมพันธ์ และชุมชนคงคาราม
04 มีนาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (22 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
127
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
545
เดือนที่แล้ว
2,991
ปีนี้
16,684
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
19,248
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 127 93 545 2,991 16,684 2,564 19,248 34.207.247.69