ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดนางภันฑิลา นิธิพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายภีมพล ฤกษ์พยัคฆ์
นักวิชาการศึกษา


ร.อ.ทรงศักดิ์ แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นางสาวยุพิน ภูสมนึก
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวภริตา สวัสดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ช่วยราชการกองการศึกษา)


นางสาววรกานต์ กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรพงศ์ นิกะดานนท์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอธิตยา ศรีทองสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางประเทือง เพ็ชรดี
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวปรัศนี ดวงเงิน
ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี


นางสาวมินตรา มาตย์เทพ
ครู คศ.1


นายกฤษดา ชาญชิตร
ครูผู้ช่วย


นายพีรวิชญ์ ขุนปากดี
ครูผู้ช่วย


นายภูเบศร์ ลำดับพังค์
ผู้ช่วยครูนางสาวณกานดา ศรชัยญาติ
ผู้ช่วยครู


นางสาวชิดชนก สุขสะอาด
ผู้ช่วยครู


นางสาวสุมาลี ขรรศร
ผู้ช่วยครู


นางสาวพีชญา เขื่อนรัมย์
ผู้ช่วยครู


นายพิสิทธิ์ ศรีวิลัย
ผู้ช่วยครู


นางสาวธัญฐิภาลักษณ์ เทพศรี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสมพิศ ประกาศพิภาค
ครูอัตราจ้าง


นางศิริรัตน์ แผ้วสกุณี
พนักงานทำความสะอาด


นางสาวอุบล เส็งจรูญ
พนักงานทำความสะอาด


นางกนิษฐา ถีเจริญ
ครู คศ.2 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลี


นางสิรินันท์ พลิคามิน
ครู คศ.2นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช
ครู คศ.2


นางขวัญตา มีจันทร์
ครู คศ.1นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม
ครู คศ.1


นางพัชราภรณ์ มาสกุล
ครู คศ.1


นางสาววิภาดา ขันทอง
ครู คศ.1นางสาวพรรณาราย สร้างพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางพิศมัย ประจงจัด
แม่ครัว


นางธัญพร บุญเจริญ
คนงาน


นางสาวกมลรัตน์ จรงูเหลือม
คนงาน


นางนาเดียร์ มิศกาชีพ
แม่ครัว


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 103 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113