ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดนายสุรพล แก้วตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุกัลญา เกตุมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวปิยฉัตร ประสงค์ผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวจิราพร กันณิกา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวอภิญญา บุญเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวหฤทัย ทองเงิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอังสุมารินทร์ วัลลภศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)


นางสาวพรพนา ประสิทธิกุล
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวญาสุมินน์ ช่างตกแต่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางวรรณี สิบศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนพรดา พร้อมสันเทียะ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปทิตตา แย้มเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายปรีชา นาคดี
พนักงานขับรถยนต์


นายชายแดน เอกสินธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษฎา เรือนใจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวณัฐธิชา บุญเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนฤมล ขันทอง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอภชฎา ทุมประดิษฐ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุสรณ์ สุพันอ่างทอง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายรัชพล อุปราช
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวสันต์ ทองมั่น
พนักงานขับรถยนต์


นายแจ่มจันทร์ นามศรีสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายทัศนัย ประสงค์ทัน
พนักงานขับรถยนต์


นายปัญจะ ทะประสพ
คนงานประจำรถขยะนายสมชาย ผาสุก
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย ถีเจริญ
คนงานประจำรถขยะ


นายทิพย์ กาฬภักดี
คนงานประจำรถขยะ


นายจีระวัฒน์ ศรีทาหาร
คนงาน


นายอนุชา แสงเรืองรอบ
คนงาน


นายสง่า ขันทอง
คนงาน


นายคำภา ใจอ่อน
คนงาน


นายสละ ด้วงประดิษฐ
คนงาน


นางสาวสุวัฒนา มงคลเลิศ
คนงาน


นางสาวสมพร งามขำ
คนงาน


นางสาวสุนทร ปานสวัสดิ์
คนงาน


นางสาวสมบูรณ์ ภู่พลับ
คนงาน


นางสาวบังอร กำแพงราช
คนงาน


นางกุหลาบ พรมกัณฑ์
คนงาน


นางสาวเตือนใจ ฮามพิทักษ์
คนงาน


นายมงคล หลงสมบุญ
คนงาน


นายนิวัฒน์ สุวรรณศรี
คนงาน


นางสาวน้อย เอี่ยมยวง
คนงาน


นายสมพงษ์ เทือกมูล
คนงาน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
124
เดือนที่แล้ว
3,658
ปีนี้
22,879
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
80,499
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 101 124 124 3,658 22,879 36,638 80,499 44.192.79.149