ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด1
ร่วมงานทำบุญประจำปี ตลาดโบราณบางพลี ณ ตลาดโบราณบางพลี (ฝั่งตรงข้ามศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบาง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมงานทำบุญประจำปี ตลาดโบราณบางพลี ณ ตลาดโบราณบางพลี (ฝั่งตรงข้ามศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี)

02 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธาน..

14 ธันวาคม 2565

 ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เตรียมการช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป

23 สิงหาคม 2565

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี

13 สิงหาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร 71 รูป)

28 กรกฎาคม 2565

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วย ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ปลัดอำเภอบางพลี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลุกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวบางพลี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี ถนนสุขาภิบาล 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสำโรง ให้สะอาดสวยงาม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน เกิดความรักความผูกพัน ใน 4 สถานบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระบาทมหากษัตริย์ และประชาชน

18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี โดย ดร.พัฒนพงศ์  จงรักดี  นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  ร่วมกับ อำเภอบางพลี  ส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ  ประจำปี  2565  วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  30  พฤษภาคม  2565  โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาแหล่งน้ำ ที่สาธารณะ  ทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน และตลาดโบราณบางพลี  ซึ่งในกิจกรรมมีจิตอาสา  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงานภาคเอกชนในอำเภอบางพลี และจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกว่า  300  คน

30 พฤษภาคม 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่  10 พฤษภาคม 2565  เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ..

10 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่  10 พฤษภาคม 2565  เมื่อเวลา 10.00 น. วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

10 พฤษภาคม 2565

โครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565  (มอบถุงยังชีพ อำเภอบางพลี),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ตามโครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 30 ถุง

03 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

ดร.พัฒนพงศ์  จงรักดี  นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2565  ในวันที่  26  เมษายน  2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

26 เมษายน 2565

ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (8 เมษายน 2565) เมื่อเวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

08 เมษายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 110 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113