ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

1
เทศบาลตำบลบางพลี จัดอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี โดย ท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่อไป..

17 มีนาคม 2566

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการสตรี และสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางพลี พร้อมทั้ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ทั้ง 9 ท่าน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ซึ่งเป็นสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปี 2566 โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น

15 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบางพลี นำโดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลบางพลี และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางพลี ดำเนินการสำรวจร้านค้า บริเวณวัดหลวงพ่อโต&ตลาดโบราณ เพื่อเข้ารับการตรวจ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 10-11 มีนาคม 2566 09:00น.
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางพลี
ดำเนินการสำรวจร้านค้า
บริเวณวัดหลวงพ่อโต&ตลาดโบราณ
เพื่อเข้ารับการตรวจ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste

11 มีนาคม 2566

สภาเทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.สภาเทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

01 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และ แจกสารเคมีกำจัดยุงลายให้กับทุกบ้าน ทุกชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลี ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ออกแจกสารเคมีกำจัดยุงลายให้กับทุกบ้าน ทุกชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลบางพลี และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ตามโครงการสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลี และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี ร่วมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ตามโครงการสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี

17 กุมภาพันธ์ 2566

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 17 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสุมทรปราการ โดยจัดกิจกรรม พัฒนาสถานที่สาธารณะ ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ ศูนย์ราชการ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี

17 มกราคม 2566

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี ถนนสุขาภิบาล 5 เพื่อให้ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ และส่งเสริมให้เด็กได้เห็นความสำคัญของตนเอง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ พัฒนาการและทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยมี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เป็นประธานในพิธี

14 มกราคม 2566

โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น..

23 ธันวาคม 2565

 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี โดยท่าน ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางพลี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

22 ธันวาคม 2565

จัดการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดการประชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี..

09 ธันวาคม 2565

ประชุมนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลี (สปสช.) การจัดการขยะ และการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน(สุนัขและแมว),เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดประชุมนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลี (สปสช.) การจัดการขยะ และการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน(สุนัขและแมว) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี..

15 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

เทศบาลตำบลบางพลี จัดโครงการสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงที่มีมาแต่ดั้งเดิม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน

08 พฤศจิกายน 2565

จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบางพลี,bangplee.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางพลี จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 (โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนธารา ณ ตลาดโบราณบางพลี

29 กันยายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
369
เดือนนี้
4,745
เดือนที่แล้ว
3,768
ปีนี้
12,194
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
69,814
ไอพี ของคุณ
3.238.253.163
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 150 369 4,745 3,768 12,194 36,638 69,814 3.238.253.163