ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-337-3086 อีเมล : admin@bangplee.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดประวัติความเป็นมา

 

เทศบาลตำบลบางพลี  เดิมมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล  ใช้ชื่อว่า  "สุขาภิบาลบางพลี"  โดยประกาศกระทรวงมมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบางพลี  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2498  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  หน้า  24  เล่ม  72  ตอนที่  74  เมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.2498  ต่อมาสุขาภิบาลบางพลี  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542

             เทศบาลตำบลบางพลี  มีพื้นที่ประมาณ  3  ตารางกิโลเมตร

             อาณาเขตท้องที่ตำบล

             ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลีักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ฝ่ั่งตะวันออกของคลองเสือตาย  ไปทางทิศเหนือ  200  เมตร  จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นขนานกับฝั่งเหนือของคลองสำโรงไปทางทิศตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกของคลองตาแดง  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

            ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เลียบไปทางฝั่งคลองตาแดงไปทางทิศใต้ผ่านคลองสำโรงและเป็นเส้นตรงไปถึงจุดที่อยู่ห่างจากฝั่งใต้ลำคลองสำโรงาเป็นระยะทาง  200  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3

             ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นขนานกับฝั่งใต้ของคลองสำโรงไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกเลียบคลองบางกระบือ  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

             ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  4  เลียบตามคลองบางกระบือไปทางทิศเหนือผ่านคลองสำโรงแล้วเลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองบางเสือตาย  ไปจนบรรจบหลักเขตที่  1

             เขตเทศบาลตำบลบางพลี  ในท้องที่อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  แบ่งเขตการปกครองบางส่วน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  3  ตำบล  คือ  ตำบลบางพลีใหญ่  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9  หมู่ที่  10  หมู่ที่  12  , ตำบลบางปลา  หมู่ที่  11 , ตำบลบางโฉลง  หมู่ที่  3  โดยแบ่งชุมชนเป็น  8  ชุมชน  ประกอบด้วย  ชุมชนคงคาราม , ชุมชนประตูน้ำ , ชุมชนประสานสัมพันธ์ , ชุมชนหลวงพ่อโต , ชุมชนพัฒนา , ชุมชนธารา , ชุมชนรักประชา และชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2564
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,898
เดือนที่แล้ว
4,052
ปีนี้
37,360
ปีที่แล้ว
36,638
ทั้งหมด
94,980
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
10/06/2564 116 172 2,898 4,052 37,360 36,638 94,980 3.235.188.113